Header image  
 
              
 
 
 
 
 
 
 
新闻档

2016.12.13 法兰克福鹿鸣园的圣诞晚会完美收官

2012.08.12 kita 照片

2012.08.05 捐赠函

2012.06.08 德国“中国文化周”

2012.05.23 德国法兰克福市首家中德双语国际幼儿园-鹿鸣园即日起开始接受报名

2012.01.02 学中文从幼儿园抓起

2011.09 好消息-鹿鸣园幼儿园奠基

2011.08.21 第六届法兰克福家庭展览会

2011.03.12 年度会议

2010.12.04 在法兰克福燕京大酒楼与在德的中资企业家们齐聚一堂

2010.09.12 第五届法兰克福家庭展览会

2010.08.06 协会成员与陶恩光博士聚会

2010.02.27 宣传日

2010.01.23 协会成员与陶恩光博士

2010.01.16 会员议事

 

 
 
 
 
   
© COPYRIGHT 2010- ICDP e.V. 版权属于本协会